PrzygarnijZwierzaka.pl - Kanały RSS

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu PrzygarnijZwierzaka.pl, którego celem jest prezentacja ogłoszeń o zwierzętach przeznaczonych do adopcji.

 1. Użytkownikami PrzygarnijZwierzaka.pl mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
 3. Każdy użytkownik korzysta z serwisu PrzygarnijZwierzaka.pl na własną odpowiedzialność.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów sprzecznych z jego charakterem
 5. Przez korzystanie z serwisu użytkownik zobowiązuje się do:
  • przestrzegania niniejszego regulaminu,
  • przestrzegania zasad prawa polskiego,
  • poszanowania praw innych użytkowników internetu i serwisu PrzygarnijZwierzaka.pl.
 6. Administator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
 7. Administrator serwisu może odmówić publikacji treści, bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn treści, które:
  • są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi,
  • naruszają prawa osób trzecich,
  • powstały z naruszeniem prawa,
  • są niezgodne z profilem serwisu.
 8. Administrator nie jest zobowiązany do poinformowania użytkownika o odmowie publikacji ogłoszenia, zawieszenia bądź usunięcia z serwera konta Użytkownika.
 9. Administrator nie odpowiada za zdarzenia jakie mogą mieć miejsce w rzeczywistym świecie pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą.
 10. Administrator nie odpowiada za prawdziwość treści zamieszczanej przez Ogłoszeniodawcę oraz autentyczność fotografii.
 11. Każde ogłoszenie ma określony termin ważności - jest on wyznaczany przez użytkownika. Po upływie 6-ciu miesięcy od wygaśnięcia daty ważności ogłoszenia, będzie ono kasowane (wraz ze zdjęciami) z serwera. Użytkownik może jednak przedłużać termin ważności swoich ogłoszeń dowolną ilość razy na formularzu edycyjnym ogłoszenia dostępnym po zalogowaniu.

Przez korzystanie z serwisu PrzygarnijZwierzaka.pl Użytkownik akceptuje warunki określone regulaminem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: PrzygarnijZwierzaka@o2.pl.

statystyka
Dzisiaj: 03.12.2023 (Sunday), 20:52:00 Zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 (lub większa) Kontakt z administratorem: przygarnijzwierzaka@o2.pl
Wyłącznie sprawy techniczne!
PrzygarnijZwierzaka.pl jest stroną ogłoszeniową.
Nie jesteśmy fundacją i nie pośredniczymy w adopcjach!
Stronę wykonał: Jacek Pazera