PrzygarnijZwierzaka.pl - Kanały RSS

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

M.P. 2003 nr 42 poz. 632 (PDF )

Na podstawie art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Nauki:
M. Kleiber

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki z dnia 21 sierpnia 2003 r. (poz. 632):
Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach
Lp. Jednostka organizacyjna
1Akademia Medyczna w Białymstoku
1.1 wszystkie wydziały
2Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
2.1 wszystkie wydziały
3Akademia Medyczna w Gdańsku
3.1 wszystkie wydziały
4Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego
4.1 wszystkie wydziały
5Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5.1 wszystkie wydziały
6Akademia Medyczna w Warszawie
6.1 wszystkie wydziały
7Akademia Medyczna im. Piastów Śląskch we Wrocławiu
7.1 wszystkie wydziały
8Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
8.1 wszystkie wydziały
9Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
9.1 wszystkie wydziały
10Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
10.1 wszystkie wydziały
11Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11.1 wszystkie wydziały
12Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
12.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
12.2 Wydział Technologii Żywności
13Akademia Rolnicza w Lublinie
13.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
13.2 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
14Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
14.1 Wydział Rolniczy
14.2 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
14.3 Wydział Technologii Żywności
14.4 Wydział Leśny
14.5 Wydział ogrodniczy
15Akademia Rolnicza w Szczecinie
15.1 Wydział Zootechniczny
15.2 Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
16Akademia Rolnicza we Wrocławiu
16.1 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
16.2 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
17Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
17.1 Wydział Zootechniczny
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
18.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
18.2 Wydział Biologii
18.3 Wydział Bioinżynierii Zwierząt
18.4 Wydział Nauki o Żywności
18.5 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
19Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19.1 Wydział Weterynaryjny
19.2 Wydział Nauk o Zwierzętach
19.3 Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego
19.4 Wydział Leśny
20Uniwersytet Gdański
20.1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
20.2 Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
21Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21.1 Wydział Biologii
22Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
22.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
23Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
23.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
24Uniwersytet Łódzki
24.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
25Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
25.1 Wydział Biologii
26Uniwersytet Opolski
26.1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
27Uniwersytet Szczeciński
27.1 Wydział Nauk Przyrodniczych
28Uniwersytet Śląski w Katowicach
28.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
29Uniwersytet w Białymstoku
29.1 Wydział Biologiczno-Chemiczny
30Uniwersytet Warszawski
30.1 Wydział Biologii
30.2 Wydział Psychologii
31Uniwersytet Wrocławski
31.1 Wydział Przyrodniczy
32Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
32.1 Wydział Geograficzno-Biologiczny
33Akademia Podlaska w Siedlcach
33.1 Wydział Rolniczy
34Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
34.1 Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Neurobiologii
35Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie
36Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
37Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni
38Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
38.1 Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Pracownia Toksykologii
39Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
40Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
41Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
42Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
43Instytut - Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
44Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
45Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
46Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
47Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
48Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym
49Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
50Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
51Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnej k. Warszawy
52Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
53Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
54Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
55Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
56Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
57Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
58Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
59Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni-Redłowie
60Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
61Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
62Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
63Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
64Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
65Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
66Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Pszczynie
67Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
68Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach k. Poznania
69Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
70Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie-Kortowie
71Instytut Sadownictwa i Kwiaciarska w Skierniewicach
72Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
73Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
74Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
75Instytut Zootechniki w Krakowie
76Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
77Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
78Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
79Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
80Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
81Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempinie
82Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie Wejsuny
83Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
84Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
85Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
86Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
87Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
88Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu
statystyka
Dzisiaj: 03.12.2023 (Sunday), 20:40:06 Zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 (lub większa) Kontakt z administratorem: przygarnijzwierzaka@o2.pl
Wyłącznie sprawy techniczne!
PrzygarnijZwierzaka.pl jest stroną ogłoszeniową.
Nie jesteśmy fundacją i nie pośredniczymy w adopcjach!
Stronę wykonał: Jacek Pazera